Czwartek
17 października 2019 r.
drukuj

Aktualności

Zabawa taneczna w naszym Domu

Na terenie Domu odbyła sie corocznie organizowana zabawa andrzejkowa, na która zaprosiliśmy gości z zaprzyjażnionych Domów m.in. z Przeworska, Moszczan, Jarosławia, Rudy Różanieckiej oraz z Przemyśla. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z tej imprezy w Galerii.

Zabawa taneczna w Domu Pomocy Społecznej w Moszczanach

Dożynki Powiatowo - Gminne 7 września w Sośnicy

Mieszkańcy wzięli udziałw Powietowo - Gminnych Dożynkach które odbyły się w naszej miejscowości. Podczas imprezy zaprezentowano prace mieszkańców wykonane w ramach terapii zajeciowej.

Grillowanie i zabawa taneczna na świeżym powietrzu

Wyjazd do Przemyśla

Wycieczka mieszkańców do Przemyśla do Muzeum Archidiecezjalnego w Przemyślu.

Wycieczka rowerowa nad zalew ZEK w Radymnie

wycieczka rowerowa do Arboretum w Bolestraszycach oraz nad ZEK w Radymnie

IMIENINY MIESIĄCA

Rajd Rowerowy im. Generała Papały w Pruchniku

XVI SPARTAKIADA SPORTOWA MIESZKAŃCÓW DOMÓW POMOCY SPOŁECZNEJ WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Sośnica 2014

                 W dniu 03.07.2014r odbyła się XVI Wojewódzka Spartakiada Sportowa Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej Województwa Podkarpackiego, której patronat i organizację objął Wojewoda Podkarpacki wspólnie z e Starostą Jarosławskim. Zaszczyt przygotowania imprezy przypadł w udziale Domowi Pomocy Społecznej w Sośnicy.W tegorocznej Spartakiadzie uczestniczyło  120  mieszkańców wraz z opiekunami i z 20 Domów Pomocy Społecznej: DPS Przemyśl Zgromadzenia Braci Albertynów, MDPS Przemyśl, DPS Stara Wieś, DPS Folusz, DPS Krosno ul Kletówki, DPS  Zakonu Bonifratrów  Iwonicz,  DPS  Tarnobrzeg ul. Kurasia, DPS Glinik Dolny, DPS Rzeszów ul Załęska, DPS Piskorowice- Mołynie, DPS Lubaczów,  DPS Lubzina, DPS Cmolas, DPS Przeworsk, DPS Moczary, DPS Moszczany, DPS Górno, DPS Ruda Różaniecka, DPS Huwniki,  DPS Sośnica, z 17 Powiatów. Obecnością zaszczycili nas też dyrektorzy niektórych DPS i PCPR Na spartakiadzie obecni byli: Wojewoda Podkarpacki Małgorzata Chomycz- Śmigielska, Starosta Jarosławski Jerzy Batycki ,Poseł na Sejm RP Mieczysław  Kasprzak ,  Dyr. Wydziału Polityki Społecznej Dariusz Tracz, Starszy Inspektor Oddziału Nadzoru w Pomocy Społecznej Jolanta Chabaj, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału PFRON w Rzeszowie Maciej Szymański,  Stanisław Ślęzak – Wójt Gminy Radymno , Zofia Karwańska – Członek Zarządu Pow. Jarosławskiego , Agnieszka Mroczka – Skarbnik pow. jarosławskiego , Agata Kozak – Przew. Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,  Sławomir Porada- dyr. COM Jarosław ,Piotr Cisek z-ca dyr. SPZOZ Jarosław , Henryk Hnat – dyr. Zespołu Szkół w Sośnicy, Bogusław Świder- Prezes PRO Patria.Po powitaniu licznych gości i inauguracji Spartakiady odbyło się 16  konkurencji sportowych indywidualnych oraz dwie drużynowe . Zostały one  nagrodzone dyplomami medalami  i pucharami ufundowanymi przez   Wojewodę Podkarpackiego i Starostę Jarosławskiego.  Po  zawodach wręczono 16 złotych 16 srebrnych i 16 brązowych  medali wraz z dyplomami oraz  20 Pucharów dla każdej reprezentacji za udział  i  3 puchary w punktacji drużynowej. Ponadto każda reprezentacja otrzymała album ufundowany przez Posła na Sejm RP Pana Mieczysława Kasprzaka oraz upominki ufundowane  przez DPS w Sośnicy  Każdy zawodnik biorący udział w spartakiadzie otrzymał  statuetki i drobne upominki. 

IV Turniej Tenisa Stołowego

Udział w IV Turnieju Tenisa Stołowego w Domu Pomocy Społecznej w Rudzie Różanieckiej.

Wycieczka do Szczawnicy

Duża grupaq mieszkańców wyjechała na wycieczke do Szczawnicy. Wsród atrakcji jakie zostały dla nich zorganiwowane był m.in  spływ Dunajcem, przejśćie Wąwozem Homole oraz wyjazd wyciągiem na Palenicę.

Turniej Szachowo - Warcabowy w Moczarach

Grupa mieszkańców wyjechała na Turniej Szachowo - Warcabowy organizowany przez Dom Pomocy Społecznej w Moczarach.

SENI Cup

Drużyna naszych mieszkańców wzięła udział w Turnieju Piłki Nożnej SENI Cup w Czarnej koło Dębicy. Zmagania zaowocowały zdobyciem II miejsca w grupie.

Piknik w Radawie

Wyjazd do Radawy na Piknik organizowany przez zaprzyjażniony DOm Pomocy Społecznej w Jarosławiu. Na Pikniku czekały na mieszkańców różne atrakcje, gry, zabawy a także przejazd bryczką po Radawie.

XI Turniej Piłki Nożnej

Międzypowiatowy Turniej Piłki Nożnej  Mieszkańców DPS i ŚDS  jest  cykliczną imprezą organizowaną przez  Dom Pomocy Społecznej w Sośnicy . W turnieju wzięło udział  9  z Domów Pomocy  z  Moczar,  Rudy  Różanieckiej, Przemyśla  Zgromadzenia Br. Albertynów, Miejskiego Domu Pomocy Społecznej w Przemyślu, Jarosławia oraz Sośnicy. Ze Środowiskowych  Domów Pomocy udział brał  ŚDS z Cieszanowa, Jarosławia, i Radymna. Zwycięzcy otrzymali puchary ufundowane przez;  I miejsce –Puchar  Starosty Powiatu   Jarosławskiego -  otrzymała reprezentacja DPS Ruda Różaniecka, II miejsce –Puchar  Wójta Gminy Radymno  - otrzymała reprezentacja DPS Jarosław, III miejsce – Puchar Dyrektora PCPR Jarosław -   otrzymała reprezentacja DPS Moczary W kategorii Środowiskowych  Domów Samopomocy: I miejsce -Puchar Firmy Seni otrzymał ŚDS Cieszanów II  miejsce - Puchar Dyrektora DPS Sośnica  otrzymał ŚDS Jarosław III miejsce -. Puchar Pracowników DPS Sośnica otrzymał ŚDS Radymno   Pan Mieczysław Kasprzak  Poseł  na Sejm RP ufundował  puchar dla  najskuteczniejszego  strzelca, którym został mieszkaniec DPS Jarosław Rafał Kielar , Prezes INES Sp. z.o.o  ufundował puchar za wyjątkowy udział drużyny który otrzymała drużyna DPS Sośnica a także za wyjątkowy indywidualny udział w Turnieju otrzymał mieszkaniec DPS Zgromadzenia Braci Albertynów w Przemyślu   Dariusz Nadziak Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki Po zawodach  wszyscy uczestnicy   razem spożyli obiad , wzięli  udział we wspólnym grillowaniu i   zabawie tanecznej na boisku przy naszym Domu.

Program artystyczny z okazji rocznicy 3 - go Maja

Program artystyczny z okazji rocznicy 3 - go Maja mieszkańcy zaprezentowali w Świetlicy Wiejskiej w Sośnicy.

Powitanie wiosny

Zgodnie z tradycją na powitanie wiosny odbyło sie topienie Marzanny. Mieszkańcy pojechali nas rzeke San aby symbolicznie pożegnać zimę i przywitać nadchodzącą wiosnę. po powrocie na terenie Domu odbyła się zabawa przy grillu.

Program pt; " Ojcze Św śpiewamy dla Ciebie"

Misterium Wielkopostne

Strona 4 z 27
«|  1  2  3  4  5  6  7  |»